เมื่อวันที่ 22เม.ย.64 นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานสมาพันธ์ฯ 5 จังหวัด/ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวขอบคุณ รัฐบาล ตั้งแต่ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และผู้แทนพิเศษของรัฐบาลทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ ใส่ใจและให้เกียรติในการจัดกิจกรรมพบปะในครั้งนี้ ถือว่าทุกท่านมีความเข้าใจเป็นอย่างดียิ่งในการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาได้ถูกต้อง เหมาะสมกับห้วงเวลา ผู้นำศาสนาซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องไทยมุสลิมในพื้นที่รู้สึกดีใจมาก ที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ด้วยการมอบอินทผาลัมจำนวนหนึ่ง ซึ่งคนมุสลิมจำเป็นต้องใช้ในการละศีลอด แล
23.04.2021 - 11:02
                         เมื่อวันที่ 3 เม.ย 2564 เวลา 13.30 น. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจเสริมสร้างความร่วมมือ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน./เลขาศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) บรรยายพิเศษ สถานการณ์ความมั่นคงพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและช่วยเหลือ วัด/สำนักสงฆ์, พระสงฆ์, ชุมชนคนไทยพุทธ โดยภาครัฐร่วมกับศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) ให้แก่ นิสิตนักศึกษา ที่เป็นพระภิกษุและฆราวาส จำนวนไม่น้อยกว่า 200 รูป/คน ตามโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิต ประจำป
04.04.2021 - 14:05
                              เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2564 เวลา 08.00 น. พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ มอบหมายให้ นายอับดุลเลาะ  เจ๊ะแว ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ประธานชมรมมุสลิมภราดรภาพชายแดนใต้ เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนมัสยิดต้นแบบ 1 ตำบล 1 มัสยิด และขับเคลื่อนตาดีกาตักวา ครั้งที่ 23 ณ มัสยิดสุเหร่ายาบี หมู่ 1 ต.ยาบึ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมี นายชาตรี  ณ ถลาง นายอำเภอหนองจิก เป็นประธาน และ มีผู้แทน กยส.ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.
25.03.2021 - 11:02
S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31