ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกิจกรรมเวทีสาธารณะการขับเคลื่อนกำปงตักวา ระดับหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.64 เวลา 0830 น. พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ มอบหมายให้ นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะแว ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ประธานชมรมมุสลิมภราดรภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับกลุ่มผู้นำทางสังคมและชมรมมุสลิมภราดรภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะการขับเคลื่อนกำปงตักวา ระดับหมู่บ้าน (ผ่านระบบ Google Meet) ครั้งที่ 1 ( 10 ตำบล) โดยมี พล.ต.ธิรา  แดหวา รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน./ผอ.ศสว.เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมฯ กองยุทธศาสตร์และสันติวิธี ศูนย์สันติวิธี ผลการปฏิบัติ เพื่อสร้างชุมชนศรัทธาที่เข้มแข็ง เสริมสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนชุมชนอย่างเป็นเอกภาพ โดยยึดหลักศาสนาอิสลามเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ที่เป็นจริงตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม อีกทั้งทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดสันติสุขและสามารถรับชม นโยบาย ผอ.ศสว./สั่งการ แนวทางการขับเคลื่อน/ย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook กองยุทธศาสตร์และศูนย์สันติวิธี