ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ เยี่ยมและติดตามการตั้ง รพ.สนาม อ. สุไหงปาดี

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล(ผทพ.) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ พร้อมด้วยพันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอสุไงปาดี ภายในอาคารพลศึกษาโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อพบปะ เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และติดตามความคืบหน้าในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอสุไหงปาดี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น

โดยมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ประกอบด้วย นางสาวฟารีดา มามะ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสุไหงปาดี/ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงปาดี นายจำลอง ชีชำนาญ ครูชำนาญการโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี /ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี นางสาวโนรีฮูดา อาดาลา เจ้าหน้าที่บัญชีโรงพยาบาลสุไหงปาดี และตัวแทนนายอำเภอสุไหงปาดี สรุปผลการเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอสุไหงปาดี ดังนี้.

1.สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี และพื้นที่อำเภอใกล้เคียง มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อโรคโควิด – 19 เพิ่มมากขึ้น และโรงพยาบาลสุไหงปาดีไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ อีกทั้ง ยัง ไม่มีความพร้อมในการจัดหาเครื่องมือและระบบ Home Isolation สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และให้พร้อมเปิดรองรับสตรีที่ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำหรับผู้ป่วยชายเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลสุไหงปาดี และเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี มีติดเชื้อโรคโควิด 19 มี 622 ราย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26 ราย เสียชีวิต 1 ราย ทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยในอนาคตได้ และมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีน 8,314 คน (เข็ม 1 จำนวน 6,527 คน เข็ม 2 จำนวน 1,765 คน)

2.โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ได้มอบพื้นที่ดำเนินการโรงพยาบาลสนามอำเภอสุไหงปาดี ประกอบด้วย 2 แห่ง ได้แก่ พื้นที่พักคอยพร้อมรองรับผู้ติดเชื้อสภาพสตรีในพื้นที่ 50 เตียง และพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมรองรับผู้ติดเชื้อสุภาพสตรีในพื้นที่ ขนาด 200 เตียง

3. การเตรียมการที่ผ่านมาได้มีการบูรณาการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดนราธิวาส และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยทุกส่วนราชการในอำเภอสุไหงปาดี ภาคเอกชน ตลอดจนโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ปัจจุบันได้มีการจัดเตรียมสถานที่ โดยมีชุดช่าง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 สนับสนุนเตียงไม้ไผ่ 200 เตียง ภาคเอกชนร่วมบริจาคที่นอน และของใช้บางส่วน ชมรมกำนันอำเภอสุไหงปาดี และชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมบริจาคพัดลม และสิ่งของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสร่วมบริจาคพัดลม สำหรับปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 คือ ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีความต้องการที่จะรักษาตัวอยู่ที่บ้าน(Home Isolation) แต่ระบบสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดียังไม่พร้อมที่จะให้การแลรักษาให้กับผู้ป่วยได้

ทั้งนี้ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้รับทราบปัญหา และจะได้นำไปประสานกับส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วน อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ก่อนเปิดโรงพยาบาลสนาม และการขอความร่วมมือกับเฉพาะผู้ป่วยและญาติที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลสนามให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พยาบาลในการแลรักษาผู้ป่วย โดยได้ให้เน้นย้ำจากทุกภาคส่วน ในการสร้างความรับรู้และขอความร่วมมือทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังจากผ่านการอยู่ในโรงพยาบาลสนามอำเภอสุไหงปาดี