ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบเครื่องอุปโภคบริโภคปันสุขชาวตำบลเกาะสะท้อน ที่ถูกล้อคดาวน์ จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิค 19

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ พร้อมด้วยนายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมพิธีมอบถุงยังชีพปันน้ำใจจากชาวสุไหงปาดี สู่ ชาวเกาะสะท้อน เพื่อช่วยเหลือผู้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 1600 น ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา/ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย ตัวแทนผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนประชาชนชาวตำบลสุไหงปาดี พิธีมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ เป็นความคิดริเริ่มของพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา/ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และนายธนาธิปพรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล คณะส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้่องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลสุไหงปาดี ร่วมกันบริจาคสิ่งของที่ใช้ในการทรงชีพ จากทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ตำบลสุไหงปาดี เพื่อมาจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง สำหรับนำไปสมทบกับทุกภาคส่วนที่นำมามอบให้ประชาชน จำนวน 2,201 ครอบครัวที่อยู่ในพื้นควบคุมการเข้าออกหมู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต่อไป