ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พบปะคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 ชายแดนใต้

                             เมื่อวันที่ 22เม.ย.64 นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานสมาพันธ์ฯ 5 จังหวัด/ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวขอบคุณ รัฐบาล ตั้งแต่ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และผู้แทนพิเศษของรัฐบาลทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ ใส่ใจและให้เกียรติในการจัดกิจกรรมพบปะในครั้งนี้ ถือว่าทุกท่านมีความเข้าใจเป็นอย่างดียิ่งในการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาได้ถูกต้อง เหมาะสมกับห้วงเวลา ผู้นำศาสนาซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องไทยมุสลิมในพื้นที่รู้สึกดีใจมาก ที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ด้วยการมอบอินทผาลัมจำนวนหนึ่ง ซึ่งคนมุสลิมจำเป็นต้องใช้ในการละศีลอด และผู้นำศาสนาทุกท่านมีความยินดีในการร่วมกัน พร้อมให้การสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ของรัฐบาลในบริบทที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่องต่อไป