ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับโรงเรียนนวัตกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านกะรุบี

                     เมื่อวันที่ 22 มี.ค 64 เวลา 13.00 น. พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย พันเอกสุตศรัณย์ ลำเจียก ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ ตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับโรงเรียนนวัตกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย เยี่ยมชมชั้นเรียนระดับโรงเรียน OPEN CLASS โดยมี ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ให้การต้อนรับ  ณ โรงเรียนกะรุบี  อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี