องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมพบปะสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

                      วันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ ฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดน ที่ 4407 บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมพบปะให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุคีริน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรสุคีรินและเจ้าหน้าที่สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวน 50 ราย โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายจำนัล  เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยเฉพาะกิจ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

                       โอกาสนี้ องคมนตรีได้กล่าวว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จากปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่ จชต. ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตของทุกฝ่ายเป็นความห่วงใยของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีแก่พี่น้องประชาชน จชต. รวมถึงพระราชทานโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จนถึงปัจจุบัน และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนราชการในการแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ จชต.

                       จากนั้น องคมนตรีและคณะ ร่วมพิธีสวนมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายเครื่องไทยธรรมพระราชทานแต่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ วัดโต๊ะโมะ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุศีริน จังหวัดนราธิวาส โดยมี เจ้าอาวาสวัดโต๊ะโม๊ะ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และประชาชนร่วมในพิธี

                        นอกจากนี้ มีการรับมอบเงินพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่นายบุญเหลือ เดชกุลรันต์ ราษฎร หมู่ 1 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส และรับมอบกระเช้าพระราชทานจากองคมนตรี ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพ นิคมสร้างตนเองสุคีริน และพบปะเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่อีกด้วย