รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ขับเคลื่อนมัสยิดต้นแบบ 1 ตำบล 1 มัสยิด 

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2564 เวลา 10.00 น. พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ พร้อมด้วย นายอับดุลเลาะ  เจ๊ะแว ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ประธานชมรมมุสลิมภราดรภาพชายแดนใต้ และ พ.อ.ศรัญญู สังรี ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนมัสยิดต้นแบบ 1 ตำบล 1 มัสยิด และขับเคลื่อนตาดีกาตักวา ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ มัสยิดดารุลญันนะห์ บ้านเจาะปูแน หมู่ที่ 1 ต.บาโงยสิแน อ.ยะหา จ.ยะลา  โดยมี นายอิฎรีส อิบนูอดิล ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลบาโงยสิแน, ผู้แทน ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน., กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, นายก อบต., ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, อิหม่าม, ผู้นำศาสนา, หัวหน้าหน่วยงานราชการ, ผู้แทนหน่วยทหาร/ตำรวจในพื้นที่ และกลุ่มสตรีบ้านเจาะปูแน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 60 คน  

ในการนี้ พล.อ.จำลอง คุณสงค์ ได้กล่าวขอบคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่าม หัวหน้า/ผู้แทนส่วนราชการ นายก อบต. หน่วยงานทหาร/ตำรวจ กลุ่มสตรี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน พร้อมทั้งกล่าวพบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่มุ่งเน้น การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การพัฒนาต่อยอดจากหลักเกณฑ์ 7 ข้อ ที่ดำเนินการอยู่แล้วในข้างต้นให้ดียิ่งขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนอื่นๆ และขอเป็นกำลังใจให้ส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันสร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไป และในโอกาสนี้ พล.อ.จำลอง คุณสงค์ และคณะ ได้เยี่ยมชม น้ำตกเซาะลาตอ บ้านเจาะปูแน ตามคำเชิญของผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันกำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ดชิงนิเวศน์ ของชุมชน โดยเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม ได้แก่ ฝายที่อยู่เหนือลำธารให้สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มประสิทธิภาพรวมทั้งรณรงค์ในการปลูกป่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นของต้นน้ำ ให้มีน้ำตกไหลได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียล ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไป