รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกิจกรรมมัสยิดต้นแบบ 1 ตำบล 1 มัสยิด อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

                                   เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2564 เวลา 10.00 น. พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ พร้อมด้วย นายอับดุลเลาะ  เจ๊ะแว ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ประธานชมรมมุสลิมภราดรภาพชายแดนใต้ และ พ.อ.ศรัญญู สังรี ฝ่ายอำนวยการรองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนมัสยิดต้นแบบ 1 ตำบล 1 มัสยิด และขับเคลื่อนตาดีกาตักวา ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ มัสยิดมาตอรูซอ หมู่ที่ 4 ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยมี นายไททัศน์  รัตนี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงอำเภอเมืองยะหา, พ.อ.ศุภสิทธิ์  สุขธัมรงค์ ผอ.กยศ.ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน., นางหาสน๊ะ  โต๊ะกูปาฮา ผอ.รพ.สต., นายมะรอปี  ดือเร๊ะ นายก อบต. พร่อน , นายสะอารี  สะแต กำนัน ต.พร่อน, ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ในพื้นที่ ต.พร่อน และกลุ่มแม่บ้าน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 70 คน  


                                   ในโอกาสนี้ พล.อ.จำลอง คุณสงค์ ได้มอบใบประกาศรับรองให้กับโต๊ะอีหม่าม คือ นายหะมิ  สาบา และกล่าวขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ นายก อบต. หน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งพบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคือ เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ผู้ใหญ่ในวันนี้คือตัวอย่างของคนดีในวันหน้า การศึกษาประวัติศาสตร์ที่มุ่งเน้น การอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้ในการพัฒนาต่อยอดจากหลักเกณฑ์ 7 ข้อที่ดำเนินการอยู่แล้วในข้างต้นให้ดียิ่งขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนอื่นๆ และร่วมกันสร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไป