รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ขับเคลื่อน การคัดเลือกมัสยิดต้นแบบ 1 ตำบล 1 มัสยิด

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ผู้แแทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ พร้อมด้วย นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแว ที่ปรึกษารองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ พ.อ.ศรัญญู สังรี ฝ่ายอำนวยการรองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าพบปะ/พูดคุย กับ ดร.วิสุทธิ์  บิลล่าเต๊ะ อิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ และอดีต ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน สำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ และประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อหารือและขอคำแนะนำ แนวทางการขับเคลื่อน การคัดเลือกมัสยิดต้นแบบ 1 ตำบล 1 มัสยิด ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และการดำเนินกิจกรรมในห้วงต่อไปและขอบคุณที่ทางมัสยิดบ้านเหนือได้ให้การสนับสนุนในการเป็นโมเดลของมัสยิดต้นแบบ โดยเปิดโอกาสให้ ผู้นำมัสยิดในพื้นที่จชต.ซึ่งประกอบด้วย อิหม่าม คอเต็บ บิหล่านและคณะกรรมการมัสยิด และในบางรุ่นของการจัดสัมมนาฯของ ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ก็ได้จัดผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมด้วยเป็นกิจกรรมการสัมมนาและทัศนศึกษาในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบและการบริหารจัดการของมัสยิดต้นแบบตัวอย่างในการขับเคลื่อนงาน การแก้ปัญหาของชุมชนโดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง ณ มัสยิดบ้านเหนือ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ได้มีมัสยิดในพื้นที่ จชต.จำนวนไม่น้อยที่สามารถนำรูปแบบไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผล แม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบเท่ามัสยิดบ้านเหนือ แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ให้ดีขึ้นตามลำดับ

        มัสยิดบ้านเหนือ มีที่ตั้ง ณ ตำบลคูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นมัสยิดที่ มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งใช้หลักตักวา ในการแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชน นำโดยอิหม่ามซึ่งเป็นผู้นำศาสนาและคณะกรรมการมัสยิดที่ช่วยกันประสานความร่วมมือของชุมชน มีกิจกรรมที่น่าสนใจ