ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามความก้าวหน้าในการถมดินในพื้นที่ที่จะจัดสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมและที่พักคนชรา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

                                เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10 .00 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วยที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษ และฝ่ายอำนวยการ เยี่ยมให้กำลังใจ ติดตามความก้าวหน้าในการถมดินในพื้นที่ที่จะจัดสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมและที่พักคนชรา ตามดำริของท่านเจ้าคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ณ บริเวณทุ่งนาปากล่อ ม. 4 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส                                 โดยมี เครื่องจักรกล ที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลสุไหงปาดี ระดมกันมาช่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 20 คัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 วัน หลังจากถมที่เสร็จ ก็จะเริ่มก่อสร้างอาคาร โดยใช้เงินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค คาดว่าต่อไป พื้นที่ตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส