ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ขับเคลื่อนงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

                        เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พล.อ.วิวรรธน์  ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม มอบหมายให้ พล.ท.ธนะ เชียงทอง ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะ เยี่ยมติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่ จ.ปัตตานี โดยรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของ ศปพร.กอ.รมน.ภาค 4 สน. เยี่ยมพบปะให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ

                       รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สมัครใจเป็นคนงานในฟาร์ม เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านน้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านปิยามุมัง ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี