ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิดสำนักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

                                       เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตาม พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ย พ.ศ.2562 ณ อาคารฟูดเซนเตอร์ ถนนเทศปฐม ตำบล/อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ วังเพ็ชร ผู้ไกล่เกลี่ย ตาม พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562 สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และนางสุชาดา พันธ์นารา นายกเทศมนตรีสุไหงโกลกให้การต้อนรับ และตัวแทนนายอำเภอสุไหงโกลก ตัวแทนนายด่านศุลกากรสุไหงโกลก พร้อมด้วยตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี  โดยประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยคดีต่างๆ เช่นเรื่องที่ดินไม่มีกรรมสิทธิ เกี่ยวกับพิพาทเรื่องทางเดิน และความผิดที่ยอมความกันได้ (คดีอาญาในชั้นสอบสวนที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี)  อีกทั้งคดีความผิดลหุโทษ ตาม พ.ร.บ. เป็นต้น