ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมสังเกตการณ์ การประชุมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย

                               เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายจำนัล  เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ มอบหมายให้ พ.อ.ชัยวัฒน์  คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ขอกลับประเทศไทยพร้อมยานพาหนะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโกลก ณ ห้องประชุมปรีชาราชสีห์ หอประชุมอำเภอสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายมงคล  สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เป็นประธานการประชุม โดยมีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโกลก ให้การต้อนรับ และผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการจาก ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโกลก ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส สาธารณสุขนราธิวาส ด่านควบคุมโรคสุไหงโกลก สถานีตำรวจภูธรอำเภอสุไหงโกลก และฝ่ายปกครองอำเภอสุไหงโกลก สรุปผลผลการประชุมประกอบด้วย. 1) ได้ข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติการร่วมกันทุกฝ่ายทีเกี่ยวข้องกับการนำประชาชนคนไทยพร้อมกับยานพาหนะที่อยู่ในประเทศมาเลยเซียกลับประเทศไทยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโกลก เพื่อนำเรียนกระทรวงต่างประเทศของไทย สำหรับนำไปหารือขอความร่วมมือกับกระทรวงต่างประเทศมาเลเซีย 2) อำเภอสุไหงโกลก นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อขออนุญาต ศบค.โควิด - 19 ต่อไป  ที่ประชุมประสานผู้แทนพิเศษของรัฐบาลช่วยขับเคลื่อนขั้นตอนการขออนุญาตจาก ศบค.โควิด - 19 แผนการดำเนินการต่อไป กำหนดการประชุมร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นรัฐกลันตัน ห้วง กลางเดือนมกราคม 2564