ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พบปะ หารือ  และลงพื้นสังเกตการณ์การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19

                                       เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2563 นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ มอบหมายให้ พ.อ.ชัยวัฒน์  คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พบปะ หารือ  และลงพื้นสังเกตการณ์การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ขอกลับประเทศไทยพร้อมยานพาหนะผ่านแดนถาวรสะเดา และจุดผ่านแดนถาวรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ณ ที่ว่าการอำเภอสะเดา โดยมี นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสะเดา/ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะเดา และจุดผ่านแดนถาวรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับ และมอบผู้แทนนำลงพื้นปฏิบัติการรับรถยนต์ของคนไทยที่จอดทิ้งไว้ในประเทศมาเลเซียกลับประเทศไทย บริเวณด่านพรมแดนสะเดาขาเข้า และสถานที่ก่อสร้างด่านพรมแดนสะเดาแห่งใหม่ผลการดำเนินงานนำรถยนต์ของคนไทยที่จอดทิ้งไว้ในประเทศมาเลเซีย กลับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม ถึง วันที่ 24 ธันวาคม 2563 จำนวน 35 คัน แผนการขับเคลื่อนการช่วยเหลือคนไทยที่จอดรถยนต์ทิ้งไว้ในประเทศมาเลเซีย และการช่วยเหลือคนไทยพร้อมยานพาหนะกลับประเทศไทยอยู่ระหว่างกงสุลใหญ่เมืองปีนัง ประสานความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียเรียบร้อยแล้ว