พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

เมื่อ 29 มิ.ย.63 เวลา 0900 น. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร. เป็นประธาน มีการอุปสมบทหมู่ จำนวน 13 รูป ซึ่งดำเนินการโดย ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอสะบ้าย้อย จว.ส.ข., คณะทำงานฯ ที่ 4, ฉก.สงขลา, อ.สะบ้าย้อย, ส่วนราชการ และเอกชน ในระหว่างวันที่ 28 - 30 มิ.ย.63 ณ วัดสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข. ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ