พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูวัดสวนแก้ว อ.ยะหา จ.ยะลา

วันที่ 2 มิ.ย.63 เวลา 1030 – 1330 พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ พร้อมด้วย พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอาจารย์บุญมา พล.ต.อาคม พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในพื้นที่ 3 จชต.และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา กอ.รมน.ภาค 4 สน. ชมรมเนื้อนาบุญ คณะผู้พิพากษาศาลสมทบเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา และคุณบงกช กาญจนแก้ว ประธาน พสบ.รุ่น 6 เดินทางไปยังวัดปูแหล(วัดสวนแก้ว) ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อติดตามความคืบหน้าการการฟื้นฟูวัดร้าง และพัฒนาพื้นที่ธรณีสงฆ์ พร้อมทั้งมีการมอบวัวให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๕ ตัว เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้กับประชาชนในพื้นที่ ต่อจากนั้นได้เข้าพบปะพูดคุยกับประชาชน เพื่อรับทราบความเดือดร้อน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อมทั้งถวายอาหารเพลและปัจจัยแก่พระคุณเจ้าที่จำพรรษาที่วัดสวนแก้ว