รมช.กลาโหม ย้ำให้ กอ.รมน.ภาค 4 ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ป้องกันการระบาดของโควิดอย่างเข้มข้น

รมช.กลาโหม ย้ำให้ กอ.รมน.ภาค 4 ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ป้องกันการระบาดของโควิดอย่างเข้มข้น

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผย เมื่อ 1000 พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน COVID - 19 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมการรับคนไทยเกือบ 300 คน ที่เดินทางกลับจากรัสเซีย สเปนและสิงคโปร์ในวันนี้ โดยต้องผ่านระบบคัดกรองและเข้าพักในสถานที่ควบคุมโรคของรัฐที่กำหนด

ต่อจากนั้น พล.อ.ชัยชาญ’ ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับทราบรายงานการเดินทางของคนไทยกลับจากมาเลเซีย หลังจากเปิดพรมแดน ตั้งแต่ 18 เม.ย. - 2 พ.ค. 63 รวมจำนวน 5,743 คน โดยเป็นการเข้าเมืองผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติถึง 1,786 ราย ซึ่งกำลังป้องกันชายแดนได้เข้าควบคุมและบังคับใช้กฎหมายด้วยหลักมนุษยธรรม โดยดำเนินการคัดกรองและประสานส่งต่อนำพาคนไทยทั้งหมด เดินทางกลับภูมิลำเนาเข้าพื้นที่กักควบคุมโรคของแต่ละจังหวัด ( Local Quarantine ) สำหรับการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทางทะเล ยังไม่พบในภาพรวม

พล.อ.ชัยชาญ’ ได้ย้ำขอให้กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ประสานทำงานร่วมกับสภาสันติสุขตำบลและคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ ช่วยทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ 3 จชต.ถึงมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมทั้งการปฏิบัติตนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมให้เป็นไปตามประกาศจุฬาราชมนตรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและความปลอดภัยของทุกคนในภาพรวม

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ : โพสต์ทูเดย์