ผู้แทนพิเศษฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิตงานฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 82 ปี เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63 เวลา 09.30น. พล.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พล.ท.อำนาจ นาคศรี หัวหน้าสำนักงาน คปต. ส่วนหน้า เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต / พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 82 ปีพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส / เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา โดยมีนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน โอกาสนี้ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวแสดงมุทิตาจิต จากนั้นพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พบปะผู้นำศาสนาอิสลามและประชาชน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สนับสนุนงบประมาณโครงการพหุวัฒนธรรมสารสัมพันธ์สองศาสนา อ.สุไหงปาดี จำนวน 180,000 บาท จากนั้นมีการมอบของร่มเป็นที่ระลึก เพื่อแสดงถึงความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ผู้มาร่วมงาน นอกจากนี้ประธานและผู้เข้าร่วมพิธียังได้เยี่ยมชมซุ้มอาหารคาวหวานของกลุ่มแม่บ้าน จากทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียง จำนวน 84 ร้านค้า ที่เปิดให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานฟรี ในช่วงบ่ายมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา ทั้งที่นับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 376 ทุน เป็นจำนวนเงิน 451,500 บาท และพิธีแสดงมุทิตาจิต ซึ่งการจัดงานฉลองอายุวัฒนมงคล พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 20 จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ที่ได้มีเมตตาบรรเทาความเดือดร้อนในคราประสบทุกข์ภัย รวมทั้งส่งเสริมความรักความเข้าใจของพี่น้องประชาชน แม้ในผู้ที่นับถือศาสนาต่างกันให้ดำเนินชีวิตด้วยความไว้วางใจกันอันจะนำมาซึ่งความสงบสุข อีกทั้งเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส มีอายุครบ 82 ปี 61 พรรษา ซึ่งเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของพระเดชพระคุณท่าน ที่เป็นแบบอย่างของผู้มีวิริยะอุตสาหะ และขันติธรรมอันสูงยิ่ง ซึ่งนับเป็นบุคคลต้นแบบของศาสนิกชนสืบไป