ผู้แทนพิเศษฯ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ซึ่งรับผิดชอบกลุ่มภารกิจการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาคเช้า เวลา 09.30 น เดินทางไปเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมพบปะประชาชน ที่วัดลอยประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

จากนั้นในช่วงบ่ายเวลา 13.30 น.ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 และแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ณ ห้องประชุมวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทางกลับ