ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประชุมบูรณาการสร้างการรับรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานด้านการประชาสังคมและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่

               

               ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประชุมบูรณาการสร้างการรับรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานด้านการประชาสังคมและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ วันนี้ (ที่ 1 ส.ค.62) ที่ ห้องประชุมสงขลา โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมบูรณาการสร้างการรับรู้ เพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5/62 ร่วมกับหน่วยงานด้านการประชาสังคม และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับการประชุมบูรณาการสร้างการรับรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการปฏิบัติตามนโยบายการสร้างการรับรู้ไปสู่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสานกับคณะรัฐมนตรีหน่วยงานส่วนกลางและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะๆ ซึ่งการประชุมบูรณาการสร้างการรับรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน ในการประชุมวันนี้เป็นการหารือ ประกอบด้วย ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ , การแถลงนโยบายของรัฐบาล/แนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ , การวิเคราะห์วิธีการปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ มินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ , อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น ข่าว : สันติภาพ รามสูต สงขลา