ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนวัตกรรมภาษาไทยชายแดนใต้

               นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนวัตกรรมภาษาไทยชายแดนใต้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมนิทรรศการระหว่างวันที่ 29 – 30 ก.ค. 62 กว่า 3,000 คน ณ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี