หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.

               พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมเพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี