ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในโครงการการเสริมสร้างชุดคุ้มครองตำบล เพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดภายแดนภาคใต้

               วันที่ 15 เมษายน 2562 พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในโครงการการเสริมสร้างชุดคุ้มครองตำบล เพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดภายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม มทบ. 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาค 4  พลตรี สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาค 4 และผู้บังคับกองบังคับการควบคุม กองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ , กองบังคับการควบคุม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยงข้องเข้าร่วม ซึ่งประชุมดังกล่าว ได้ชี้แจงความคืบหน้าในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกับเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล โดยมีการฝึกทบทวนจากการถอดบทเรียนร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อวางแผนแล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่อไป และโอกาสนี้ พลเอก ปราการ ชลยุทธ ได้เข้าพบปะเยี่ยมเยียนหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานอีกด้วย