ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ประสานงานกับศูนย์สันติวิธีตามโครงการพาคนกลับบ้าน

               พลเอก สกล ชื่นตระกูล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานที่ ๒ งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ มอบหมายให้ พลโท ยุทธนา ปานมุข ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ พลตรี ภูวนัย ไตรภูวนาถ ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ประสานงานกับศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาคที่ ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) ซึ่งมีสาระสำคัญในการประสานงาน คือ การอำนวยความเป็นธรรมตามโครงการพาคนกลับบ้านกรณีมอบตัวสู้คดีหมาย ป.วิอาญา การปฏิบัติการ ปัญหา ข้อขัดข้องแต่ละราย และเรื่องที่ต้องการจะให้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนำไปประสานงานเพื่อแก้ไขต่อไป