ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจกับประชาชนใน อ.เทพาและ อ.สะบ้าย้อย

พล.อ.มณี  จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพร้อมด้วย
ผู้แทนหัวหน้าคณะทำงานโครงการพระราชดำริคณะที่4 ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการปรับพื้นที่บ้านควนหรันใต้ อ.เทพา จ.สงขลา พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนพบปะพูดคุย/ให้กำลังใจชาวบ้านในพื้นที่ และได้มอบสิ่งของให้กับราษฎรในพื้นที่ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม/ให้กำลังใจชาวบ้าน พร้อมทั้งมอบสิ่งของและข้าวสารให้กับราษฎร และ ชป.ตชด.ประจำวัดกุหร่า ต.เปียน อ.สะบ้าย้อยฯ