ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกิจกรรมโครงการเช็ดน้ำตาเด็กกำพร้าในวันอีดิลฟิตรี

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 
            นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกิจกรรมโครงการเช็ดน้ำตาเด็กกำพร้าในวันอีดิลฟิตรี เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าทั้งชาวไทยมุสลิม และชาวไทยพุทธ โดยได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของเด็กกำพร้า ให้ได้รับความรัก ได้รับโอกาสความเท่าเทียมกัน เช่นเดียวกับคนในสังคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ชมรมอิหม่านอำเภอสุไหงปาดี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น ณ หอประชุมฉัตรวาริน ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส