ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมการจัดทำโครงการหมู่บ้านใต้สันติสุข

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

                 พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ และนายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมการจัดทำโครงการหมู่บ้านใต้สันติสุข เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พลเอกชินวัตร แม้นเดช ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส และประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี ประมาณ 250 คน ณ ศาลาการเปรียญวัดประชุมชลธารา ตำบลไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส