หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่  2 มิถุนายน 2561 
ที่ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเมือง จังหวัดยะลา

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพบปะคุณครู บุคลากร นักเรียน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนามกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดยะลา เน้นย้ำทุกฝ่ายให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ขอให้นักเรียนตั้งใจและมุ่งมั่น ตามคำขวัญ “จุดประกายความฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ” 

----------------------
สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า
ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี