ศูนย์ประสานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) นำโดย นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย พลตรี สุตศรัณย์ ลำเจียก ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของโรงเรียนบ้านมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
21.07.2021 - 10:06
นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ พร้อมด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายอุดม ไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ภายในหอประชุมที่ว่าการอำเภอแว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น เพื่อ พบปะ เยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ และมอบน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด ให้กับโรงพยาบาลแว้ง เพื่อไว้สำหรับบริการบุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่อำเภอแว้ง ที่มารับบริการฉีดว
14.07.2021 - 09:43
นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ พร้อมด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายอุดม ไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น เพื่อ พบปะ เยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ และมอบน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อไว้สำหรับบริการบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด โดยมี
14.07.2021 - 09:41

รายงานพิเศษ

S M T W T F S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31