นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล(ผทพ.) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ พร้อมด้วยพันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอสุไงปาดี ภายในอาคารพลศึกษาโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อพบปะ เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และติดตามความคืบหน้าในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอสุไหงปาดี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น
24.08.2021 - 13:25
นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ ร่วมประชุม ติดตามการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting) โดย สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
20.08.2021 - 10:29
                           นายจำนัล  เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ พร้อมด้วย พันเอกชัยวัฒน์  คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ ที่ว่าการอำเภอไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เพื่อ พบปะ ให้กำลังใจ และติดตามการขับเคลื่อนโครงการคนกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส รวมพลังความดี สืบสานพระราชปณิธาน “ชุมชนเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี เป็นเจ้าของโครงการ  โดยมี นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี ให้การต้อนร
07.08.2021 - 10:50

ผลงาน

S M T W T F S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31