รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีร่วมส่งกำลังใจและมอบสิ่งของให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.64 เวลา 14.00 น. พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีร่วมส่งกำลังใจและมอบสิ่งของให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด - 19) โดยมี หัวหน้าสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ทั้งนี้ พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด 19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้ทั่วถึงทุกๆ คน