ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาเชื่อมกับการท่องเที่ยวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

                                  นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ พร้อมด้วย พันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับงบประมาณจากโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยมี นางมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และ หารือแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาเชื่อมกับการท่องเที่ยวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่                                ผลการหารือทราบว่า ผลการดำเนินงานที่สำคัญที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ ได้ประสานการขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้ที่นักท่องเที่ยวมีจุดมุ่งหมายมาเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง Sky Walk ต้องแวะเที่ยวอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ประกอบด้วย อุมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้างแห่งเก่า และอุมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้างแห่งใหม่ อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง น้ำตกพรุเชิง น้ำตกดาดฟ้า น้ำตกโตนลาด ชมทะเลหมอก ณ สกายวอล์ควนหรน  และบ่อน้ำพุร้อน อีกทั้งต้องแวะเที่ยวอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รวมพื้นที่อำเภออื่นๆ ที่มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว โดยมีจะมุ่งเน้นส่งเสริมที่สำคัญคือ การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ในรูปแบบที่มีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทันสมัย และการส่งเสริมหาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน (UNSEEN ) แผนการขับเคลื่อนในอนาคต เรียนเชิญผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมกับคณะสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ รวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้ ต่อไป