ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมจัดหาทุนมอบให้กับเด็กกำพร้าพุทธและมุสลิม ตามโครงการเช็ดน้ำตาเด็กกำพร้าเนื่องในเทศกาลวันตรุษอีดี้นฟิตรี

                              เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วยที่ปรึกษาและฝ่ายอำนวยการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ กับพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส นายแวอาแซ แวมามุ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาทุนมอบให้กับเด็กกำพร้าทั้งพุทธและมุสลิม ตามโครงการเช็ดน้ำตาเด็กกำพร้าเนื่องในเทศกาลวันตรุษอีดี้นฟิตรี เป้าหมายเด็กกำพร้าทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส                               ซึ่งปีนี้จะจัดเป็นปีที่ 18 จะมีผู้เข้ารับทุนทั้งสิ้น 537 ทุน ทุนละ 1,200 บาท โดยรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา กำหนดวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นวันจัดกิจกรรม โครงการนี้จะบ่งบอกถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน