ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. พล.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม และนายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในฐานะคณะทำงาน รมช.กห./หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการดำเนินงานตามแนวคิดขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ตามนโยบายของรัฐบาล ร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในระดับพื้นที่ จ.นราธิวาส ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม ฉก.นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน และมีคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม จำนวน 45 คน