ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง

                            เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ โดยมี นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น นายอุดม ไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน และนาวาอากาศตรีวีริยะ แสงทอง ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่อำเภอแตงจังหวัดยะลา เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง โดยมี นายซุลกีฟ สะยะมิง ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มความปลอดภัย ท่าอากาศยานเบตง เป็นตัวแทนนางดวงพร  สุวรรณมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแตง  ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในอนาคต  โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ท่าอากาศยานเบตง เป็นท่าอากาศยานลำดับที่ 29 ของ กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม มีพื้นที่ทั้งหมด 921 ไร่ ห่างจากตัวเมืองเบตง 15 กิโลเมตร มีทางวิ่ง (Runway) จำนวน 1 ทางวิ่ง มีความยาวทางวิ่ง  30 x  1,800 เมตร มีลานจอดอากาศยานขนาด  94 × 180 เมตร สามารถรองรับอากาศยานประเภท ATR72 จำนวน 3 ลำในเวลาเดียวกัน มีอาคารผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง รองรับผู้โดยสารได้ 300 คน/ชม. และมีลานจอดรถยนต์ รองรับได้จำนวน 140 คัน แผนการดำเนินงานในอนาคต  กรมท่าอากาศยานมีกำหนดการเปิดใช้งานในเดือน กุมภาพันธ์ 2564  แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID19 ส่งผลให้ท่าอากาศยานเบตง จำเป็นต้องเลื่อนการเปิดใช้งานท่าอากาศยาน เป็นเดือน เมษายน 2564  และกรมท่าอากาศยานได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ท่าอากาศยานเบตงสามารถให้บริการผู้มาใช้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยขณะนี้ กรมท่าอากาศยาน อยู่ในระหว่างการเตรียมการศึกษาผลกระทบด้านต่างๆ เพื่อเตรียมขยายทางวิ่งเพิ่มเติม 300 เมตร จากเดิม เพื่อเพิ่มศักยภาพของทางวิ่งให้สามารถรองรับอากาศยานได้หลากหลายขนาดมากขึ้น นอกจากนี้ท่าอากาศยานเบตงก็ได้เร่งคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมงาน เพื่อให้บุคคลากรมีครบถ้วนตามมาตรฐานที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)