ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พบปะ เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจกำลังที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอบันนังสตา และอำเภอธารโต จังหวัดยะลา

                        เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่าน นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายอุดม ไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน และนาวาอากาศตรีวีริยะ แสงทอง ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ ลงพื้นที่อำเภอบันนังสตา และอำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อพบปะ เยี่ยมเยือน มอบของขวัญปีใหม่ และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้แก่หน่วยกำลังที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ บริเวณรอบเขื่อนบางลาง ประกอบด้วย ตัวแทน พ.อ.ชาตินักรบ พรศิริรัตน์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 นายเกษม  ฮ่อบุตร หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ร.ต.อ.อรุณรัช คล้ายอุดม หัวหน้าชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ 6 (ฐานปฏิบัติการบ้านกาเต็ง) หมู่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต และชุดอาสารักษาดินแดนประจำเกาะทวด ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2564