พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ (23 พ.ย 63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม ติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในสังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้สพป.ปัตตานี เขต 1,2,3 สพป.ยะลา เขต 1,2,3 สพป.นราธิวาส เขต 1,2,3 สพป.สงขลา เขต 3 สพม. เขต 15 และ สพม.เขต 16 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อรายงานการติดตามขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายด้านการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การนำนักเรียนเปิดโลกทัศน์นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณต่อไป