ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานปิดโครงการ สานฝันอาสา สานต่อที่พ่อสอน รุ่นที่ 27 ประจำปี 2564

               วันนี้ (22 พ.ย 63) เวลา 10.30 น. ณ บ้านสวนประมงอาสา จังหวัดปัตตานี พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “สานฝันอาสา สานต่อที่พ่อสอน” รุ่นที่ 27 ประจำปี 2564 พร้อมด้วยหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข สมาคมสร้างสรรค์ เยาวชนชายแดนใต้ (กลุ่มสานฝัน) เข้าร่วม

พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา  สร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเยาวชน สู่การเติบโตเป็นบุคคลที่มีความชำนาญการ ด้านวิชาชีพและวิชาการ อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนพึงระลึกถึงการทำคุณงานความดีตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช การน้อมนำคำสอนจากพระองค์ท่านมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้น้องๆเยาวชนเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดี และสร้างสรรค์สังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสันติสุขยั่งยืนต่อไป