พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.63 เวลา 10.00๐ น. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน. พร้อมด้วย พล.ต.อาคม พงศ์พรหม หน.คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อจากนั้นเข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสครบรอบ 3 ปีสมาพันธ์ไทยพุทธ จ.นราธิวาส และเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในพื้นที่ จชต. ณ วัดพรหมนิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส