พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จ.ยะลา

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๓ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย พล.ต.อาคม  พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในพื้นที่ ๓ จชต.และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม ประธานกองทุนเติมบุญ พระอาจารย์เฉี้ยง พระอาจารย์บุญมา ชมรมเนื้อนาบุญ และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จ.ยะลา เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จ.ยะลา และผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จ.ยะลา ใช้ประกอบอาหาร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ โดย นายไพบูลย์ ชัยเชื้อ ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จ.ยะลา ให้การต้อนรับ