พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เยี่ยมเยียนประชาชน บ้านบือแนลาแล ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๓ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย พล.ต.อาคม  พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในพื้นที่ ๓ จชต.และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม เป็นประธานกองทุนเติมบุญ พระอาจารย์เฉี้ยง และพระอาจารย์บุญมา ได้เดินทางไปยังบ้านบือแนลาแล ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จว.ย.ล. เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร พร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้ง เงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนทุกครอบครัว รวม ๑๔ ครอบครัว และร่วมกับประทานอาหารกับชาวบ้าน โดยมี นายอำเภอปรงปินัง ปลัดอาวุโส ผบ.ร้อย.ทพ. และ รอง ผกก.(ป.) อ.ปรงปินัง ร่วมให้การต้อนรับ