พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบข้าวสาร และปลากระป๋อง ให้กับวัดตานีนรสโมสรช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิท - 19

                 วันที่ ๑๑ พ.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๐๓๐ พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย พลตรี อาคม  พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม/ประธานกองทุนเติมบุญ พระอาจารย์บุญมา คุณบงกช  กาญจนแก้ว ร่วมกับ ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสายธารบุญ เดินทางไปวัดตานีนรสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบข้าวสาร จำนวน ๑,๑๐๐ กิโลกรัม และปลากระป๋อง ๒๐๐ กระป๋อง เพื่อมอบให้กับโรงทานวัดตานีนรสโมสรใช้ประกอบเลี้ยง ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยมีท่านพระสิริจริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร และคุณปุณณดา นปภากันตวุฒิ (เจี๊ยบ) ผู้รับมอบ