พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบข้าวสารและปัจจัยให้กับวัดนาทวี ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิท - 19

                     วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑๐๐ – ๑๓๓๐ พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  พร้อมด้วย พลตรี อาคม  พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม/ประธานกองทุนเติมบุญ พระอาจารย์บุญมา คุณบงกช  กาญจนแก้ว ร่วมกับ ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสายธารบุญ เดินทางไปวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อมอบข้าวสาร จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม และถวายปัจจัยจำนวนหนึ่ง เพื่อมอบให้กับโรงทานวัดนาทวีใช้ประกอบเลี้ยง ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยมีท่านพระครูสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนาทวี/รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ผู้รับมอบ