พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จัดกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19

วันที่ ๑๐ พ.ค.๖๓ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๖๐๐  พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางไปวัดบูรพาราม อ.ยะหริ่ง จว.ป.น. เพื่อทำการบรรจุถุงยังชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา, คณะ พสบ.รุ่น ๖, กำลังพล ร้อย.ทพ.๔๒๐๓ และราษฎรในพื้นที่ ร่วมทั้งสิ้น ๖๐ คน ดำเนินการจัดถุงยังชีพในขั้นต้น จำนวน ๕๐๐ ถุง และมีแผนจะทำเพิ่มเติมอีกประมาณ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ถุง ซึ่งสิ่งของได้รับความเมตตาและอนุเคราะห์จากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติเมธี (ท่านเจ้าคุณเกษม วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร)/กรรมการมหาเถรสมาคม/ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ฯลฯ, กองงานในสมเด็จพระสังฆราชฯ, มีเทศน์ มีทอล์ค โดย บริษัท โอเค แมส จำกัด และบริษัท ออล์ พีอาร์ จำกัด โดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล ผู้สื่อข่าวสถานีประชาชน ช่องไทยพีบีเอส ประมาณ ๑๐ ตัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนการขนส่งจาก กทม. – วัดบูรพาราม อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด มีเป้าหมายที่จะแจกจ่ายถุงยังชีพ พระสงฆ์, วัด/สักนักสงฆ์ และราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ ต่อจากนั้นได้จัดประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต., คณะกรรมการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต., คณะกรรมการสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนา จชต.  เพื่อสรุปงานและแผนการดำเนินงานในห้วงต่อไป