พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามความคืบหน้าโครงการเกษตรผสมผสาน วัดกุสาวดี อ.ยะหริ่งจ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๕๓๐ – ๑๗๐๐ พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย พล.ต.อาคม  พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในพื้นที่ ๓ จชต.และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา กอ.รมน.ภาค ๔ สน., พระครูโฆษิตสุตาภรณ์(พระอาจารย์ขาว), พระอาจารย์บุญมา และคุณบงกช  กาญจนแก้ว ประธาน พสบ.รุ่น ๖ เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการเกษตรผสมผสาน วัดกุสาวดี(วัดตะแกะ) หมู่ที่ ๔ ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จว.ป.น. ในเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดฯ มีสมาชิกในโครงการฯ จำนวน ๑๕ ราย ในห้วงที่ผ่านมาสมาชิกในโครงการได้ทำการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชไร่ รุ่นที่ ๓ ปลูกแตงโม, ผักคะน้า, ผักกวางตุ้ง, ตะไคร่, ขิง, ข่า ฯลฯ ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙