ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลมอบเงินและอุปกรณ์ให้กับชุดปฏิบัติการพิเศษตอบโต้ฉุกเฉิน โควิด-19

วันที่ 9 เมษายน 2563 ห้องวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล โดยมี พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ และนายจำนัล เหมือนดำ พร้อมด้วย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และ พลโท อำนาจ นาคศรี หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ได้ร่วมกันมอบเงินและอุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานให้กับชุดปฏิบัติการพิเศษตอบโต้ฉุกเฉิน โควิด – 19 ปัตตานี (SCOT PATTANI) ในการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดอย่างหนักในปัจจุบัน

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรน่า ถือเป็นวิกฤติของคนทั้งโลก ซึ่งได้แพร่ระบาดตั้งแต่ปลายปี .. 2562 หรือ ..2019 จนกระทั่งปัจจุบันได้ย่างเข้ากลางปี .ศ.2563 ซึ่งได้ลุกลามไปยังประเทศต่างๆ ในวงกว้าง ไม่ว่าประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ไม่อาจทัดทานเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ และที่สำคัญในปัจจุบันยังไม่มียาตัวใดสำหรับใช้ในการรักษา ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะทดลองและผลิตยาได้สำเร็จ ซึ่งแน่นอนกว่าจะถึงเวลานั้น ย่อมทำให้เกิดความสูญเสียเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับช่องทางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่ได้โดยง่าย ยากต่อการป้องกัน กลายเป็นภัยพิบัติสำคัญอย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

ประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งที่กำลังเผชิญกับภัยพิบัติครั้งนี้ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้วยการ ประกาศใช้ ...การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..2548 เพื่อให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้เต็มขีดความสามารถ โดยได้จัดตั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพ และประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อย่างไรก็ตามการปฏิบัติการครั้งนี้ไม่อาจสำเร็จได้ ด้วยลำพังเจ้าหน้าที่ ที่สำคัญพลเมืองของชาติ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะทำงานซึ่งเป็นแพทย์ที่มีความรู้มีประสบการณ์ ซึ่งทุกคนสามารถปฏิบัติได้ เพียงแต่ทุกคนต้อง เสียสละ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ใส่ใจ ในการป้องกันตนเอง และป้องกันบุคคลที่อยู่ใกล้เคียง ให้รอดปลอดภัยจากการคุกคาม ด้วยการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ในอันที่นำพาประเทศชาติพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน