พล.อ.ประวิตร ให้กำลังใจ ปชช./จนท.ปฏิบัติงาน จชต. กำชับ คปต. ขับเคลื่อน ดูแลเข้มความมั่นคง ร่วมป้อง ปชช.จากโควิด-19 บังคับใช้ กม.จริงจัง ยกระดับการข่าว เน้นพัฒนาการศึกษา ควบคู่พัฒนาพื้นที่

พล.อ.ประวิตร ให้กำลังใจ ปชช./จนท.ปฏิบัติงาน จชต. กำชับ คปต. ขับเคลื่อน ดูแลเข้มความมั่นคง ร่วมป้อง ปชช.จากโควิด-19 บังคับใช้ กม.จริงจัง ยกระดับการข่าว เน้นพัฒนาการศึกษา ควบคู่พัฒนาพื้นที่

เมื่อ 3 เม.ย.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่าเมื่อเวลา1330น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คกก.ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุม ได้รับทราบสถานการณ์การก่อเหตุในพื้นที่ 3จชต. จาก กอ.รมน.ภาค4 สน.ซึ่งยังคงมีความจำเป็นที่ต้องควบคุม เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น คปต./ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จึงได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคง ,การพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน3จชต. รวมถึงการป้องกันโรคโควิด-19ในพื้นที่ขณะนี้ด้วย ทั้งนี้ คปต.ได้เห็นชอบแนวทางการพัฒนาการบังคับใช้ กม.ในพื้นที่ จชต. รวมทั้ง เห็นชอบโครงการอาชีวะศึกษาประชารัฐ จชต.

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คปต. เร่งกำกับ ติดตามการแก้ปัญหาความไม่สงบใน จชต.ให้เป็นไปตามแผนปี62-65 ย้ำ กอ.รมน. และ กอ.รมน.ภาค4 สน.ให้เพิ่มประสิทธิภาพ การบังคับใช้ กม.สนับสนุนด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ต้องยกระดับงานข่าวกรองให้มากขึ้นเป็นรูปธรรมเพื่อสามารถแจ้งเตือน เฝ้าระวัง ป้องกัน และสกัดกั้นการก่อเหตุรุนแรงให้ได้ทันท่วงที ควบคู่กับการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มุ่งให้ความสำคัญด้านการศึกษาอย่างจริงจัง พร้อมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและขอความร่วมมือสื่อมวลชนสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งด้านความมั่นคง และการป้องกันโควิด-19

พล.อ.ประวิตร ได้มีความห่วงใยประชาชนและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต.โดยส่งกำลังใจและความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท มีความปลอดภัยและบรรลุภารกิจ พร้อมทั้งขอให้ระมัดระวังตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรการของรัฐบาล อย่างเข้มงวด