นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกิจกรรม ชาวยะลาไม่ทิ้งกันแบ่งปันน้ำใจต้านภัยโควิด-๑๙

จากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้เกิดไข้หวัดทั่วไป แต่ไม่มีอาการรุนแรงมากนัก มีอาการตั้งแต่เล็กน้อย ปานกลาง ถึงรุนแรง และมีการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ลุกลามไปไกลถึงหลายประเทศ ซึ่งทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยกำลังเร่งหาวิธีป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคให้ได้โดยเร็ว เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและความร่วมมือในการป้องการการแพร่ระบาดของโรค จากประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย  ดังนั้น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา เครือข่ายสื่อมวลชน สวท.ยะลา ร่วมกับจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ร่วมกันรับบริจาคผ้า สิ่งของ อุปกรณ์สำหรับตัดเย็บหน้ากาก อนามัย และร่วมสมทบทุน เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยมอบให้กับประชาชน ในจังหวัดยะลา ภายใต้กิจกรรม “ชาวยะลาไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด – 19” โดยมี นายชัยสิทธิ์ พาณิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีรับบริจาค พร้อมด้วยนายจำนัล เหมือนดำ  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และนักธุรกิจเอกชน ร่วมบริจาคอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

ล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้ COVID -19  เป็นโรคติดต่ออันตราย ซึ่งหน้ากากอนามัย มีส่วนสำคัญในการป้องกันการ ติดเชื้อได้ในระดับหนึ่ง แต่ในขณะนี้หน้ากากอนามัยกำลังขาดตลาดประชาชนไม่สามารถหาซื้อได้  ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาจึงได้แนะนำให้ประชาชน ที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงโรคโควิด – 19 สวมใส่หน้ากากผ้าแทนการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อเป็นเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์  จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  และวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา มาสอนการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน และประชาชนที่สนใจอีกด้วย 

โดยมี