นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ร่วมในกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ร่วมในกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และได้กล่าวพบปะกับประชาชนที่มาร่วมงานประมาณ 1,000 คน โดยได้ชี้แจ้งเกี่ยวกับภารกิจของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีสัญจรที่นราธิวาส มติที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้และข้อห่วงใยต่างๆของรัฐบาล ผ่านโครงการต่างๆลงมาในพื้นที่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานหอการค้า ชุมนุมสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการเงิน และประชาชนมาร่วมงาน